bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Vagyonmérleg

A gazdálkodó szervezet vagyonát mutatja be annak megjelenési formája (Eszközök) és eredete szerint (Források). Az eszközök és források összege mindig megegyezik.

részletesen »

Vagyont terhelő zálogjog

A követelés biztosítékául a kötelezett jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyona vagy annak meghatározott része is szolgálhat, a vagyont alkotó egyes dolgok, jogok meghatározása nélkül. Ebben az esetben a zálogjog kiterjed a kötelezett által a zálogszerződés hatályba lépte után szerzett valamennyi dologra és jogra is, attól az időponttól kezdve, hogy a kötelezett a rendelkezési jogot megszerzi. Vagyont terhelő zálogjog alapításához a zálogszerződés közjegyzői okiratba foglalása és a jelzálogjognak a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál külön rendelkezési törvény szerint vezetett nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.

részletesen »

Validálás

Érvényesítés (például akkreditív érvényesítése)

részletesen »

Valorizáció

Valamely ország valutájának más külföldi valutához viszonyított értékének olyan módosítása, melynek eredményeként annak egységéért több külföldi valutát vagy aranyat adnak.

részletesen »

Váltó

Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír, amely szigorú alaki követelményekhez van kötve. Tartalmazza a kibocsátó nevét, a váltó szót a kiállítás nyelvén, a fizetési ígéretet, a fizetés helyszínét, dátumát, összegét, valutáját és a kedvezményezett nevét. Létezik saját váltó (a kibocsátó ígéri a fizetést) és idegen váltó (fizetési felszólítás harmadik személy részére).

részletesen »

Változó kamatozás

A hitelkamat az Ügyfélszerződésben meghatározott időpontokban a referencia kamatlábbal párhuzamosan, annak megváltozásakor automatikusan, és/vagy a kamatfelár Bank általi módosításakor megváltozik.

részletesen »

Valuta

Valamely ország törvényes fizetési eszköze egy külföldi ország fizetési forgalmában. Kibocsátója a jegybank.

részletesen »

Vásárlóalap

Az a pénzösszeg, amely egy adott időpontban vagy egy meghatározott időszak (pl. egy év) alatt a lakosság rendelkezésére áll áruk és szolgáltatások vásárlására. A lakosság vásárlóalapjának nagyságát a lakosság pénzjövedelmei, valamint nem vásárlási célú pénzkiadásainak (pl. adók, lakbér) és hitelfelvételeinek, illetve visszafizetéseinek a különbözete teszi ki.

részletesen »

Vásárlóerő - paritás

A valutaárfolyammal összefüggő elmélet, valamint számítási módszer. A ~ szerint a mindenkori árfolyamok a két ország fogyasztói árszínvonalának kifejezői, meghatározásuk szerint pedig a két ország fogyasztói árindexeinek összevetésével végezhető el. A ~nak rendkívül sok változata van, amelyek módszerben eltérnek egymástól, az alapgondolat azonban mindig közös: a reális árfolyam megállapítására törekszenek.

részletesen »

VAT (Value Added Tax)

Hozzáadott értékadó, magyarul általános forgalmi adó, de nevezik értéknövekedési vagy értéktöbblet adónak is.

részletesen »