bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Abszolút hozam

Befektetésen realizálható valós hozam. A mérésére használt egyik leggyakoribb mutató a nettó jelenérték (NPV), amely a befektetés megvalósítási költségeinek és az abból származó hozamok diszkontált jelenértékének összegét jelenti. Alkalmas a több potenciális befektetési lehetőség közül a legjobb alternatíva kiválasztására.

részletesen »

Acquis communautaire

Az Európai Unió tagállamait összekötő jogok és kötelezettségek összessége. A Római Szerződésen (1957), az ezt kiegészítő megállapodásokon, alap¬szerződéseken, és a másodlagos joganyagon (rendeletek, határozatok, irányelvek) nyugszik.

részletesen »

Adagolt kibocsátás

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír adott időszak alatti folyamatos kibocsátása (pl. államkötvény) azonos lejárati időponttal.

részletesen »

Adósminősítés

Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését.

részletesen »

adóssággeneráló finanszírozás

Külföldi hitelfelvétel, állampapírkibocsátás, devizatartalékok felhasználása stb. vagyis amikor a finanszírozással kapcsolatosan jövőbeli fizetési kötelezettség keletkezik. Ezzel szemben nem adóssággeneráló finanszírozás a működőtőke-beáramlás, külföldiek hazai részvényvásárlása.

részletesen »

Adóssággeneráló finanszírozás

Külföldi hitelfelvétel, állampapírkibocsátás, devizatartalékok felhasználása stb. vagyis amikor a finanszírozással kapcsolatosan jövőbeli fizetési kötelezettség keletkezik. Ezzel szemben nem adóssággeneráló finanszírozás a működőtőke-beáramlás, külföldiek hazai részvényvásárlása.

részletesen »

Adósságlevél

Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó arra vállal garanciát, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt, és nem tulajdonosi viszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményeit a polgárjog szabályozza.

részletesen »

Adósságráta

Az államadósság GDP-hez viszonyított aránya, amely a Maastrichti Szerződés értelmében 60% lehet legfeljebb.

részletesen »

Adózás előtti eredmény

Adott évben realizált üzemi/üzleti tevékenység, pénzügyi tevékenység és rendkívüli tevékenység összegeként adódó, adófizetés előtti (bruttó) eredmény.

részletesen »

Adózás és biztosítás

A biztosító szolgáltatásai nem minősülnek jövedelemnek, így a kifizetett összegek nem szja-kötelesek. (Kivéve: a felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelempótló járadékokat.) További lényeges kedvezmény: a 10 évnél hosszabb tartamú élet- és nyugdíjbiztosítások éves díjának 20%-a, de; maximum 100 ezer forint a számított adóból levonható, illetőleg visszaigényelhető (részletes feltételei pontosítandók az szja törvényből).

részletesen »