bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Tőkeáttétel

Jelentése: milyen mértékben támaszkodik a gazdálkodó saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években képződött, visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (például rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, egyéb kötelezettségek).

részletesen »

Tőkeimport

A tőke beáramlása adott régióba, országba, ágazatba.

részletesen »

Tőkeinjekció

A jegyzett tőke felemelése. A tulajdonosok pótlólagos befizetésről döntenek. A határozat megszületésétől számítva egy éven belül kell a befizetésnek eleget tenni, addig a vagyonmérlegben „jegyzett de be nem fizetett tőke”-ként jelenik meg, amely a vállalatnak a tulajdonosokkal szembeni követelése.

részletesen »

Törzsrészvény

Tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapír, amely szavazati és nyereségrészesedési jogokat biztosít. Ezzel szemben az elsőbbségi részvények csak az egyik jogot biztosítják.

részletesen »

Tőzsdei szekció

Adott tőzsdei termékkel adott lejárati időpontban történő kereskedés színtere.

részletesen »

Tőzsdén kívüli azonnali ügylet

8 munkanapon belül teljesített értékpapírvételi vagy eladási ügylet

részletesen »

Tőzsdespekuláns

Az árak emelkedésére vagy esésének megfelelően ügyleteket kötő személy, aki ennek megfelelően ad el, illetve vesz valamilyen devizát, értékpapírt vagy árut. A „Haussier” az árak emelkedésére, míg a „Baissier” az árak esésére spekulál.

részletesen »

Tőzsdetag

A tőzsdén tulajdonosi és kereskedési joggal rendelkező természetes vagy jogi személy, aki mind a tőzsde, mind pedig a felügyelet szabályzatának eleget tesz. A tőzsdei tagok tevékenységét a tőzsde jogosult ellenőrizni. Az EU más tagállamában székhellyel rendelkező, értékpapírral végzett kereskedési, illetőleg bizományosi tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező vállalkozásnak az Értéktőzsdén való részvételhez külön feltételnek nem kell eleget tennie.

részletesen »

Tranche

Ügyletrész-, részvény-sorozat, részvény-csomag.

részletesen »

Transzferábilis (valuta)

A multilaterális elszámolások valutája, amely csak az egymással szerződéses kapcsolatban (pl. KGST) álló államok körében, ezek valutáira váltható át.

részletesen »