bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Pari-árfolyam

Paritás (árfolyam) szerinti árfolyam. Értékpapírok esetén ugyanis a névérték és az árfolyam szerinti érték gyakran különbözik. Ha az árfolyamérték kisebb, mint a névérték, akkor paritáson alul, ha nagyobb, akkor paritáson felül áll az árfolyam.

részletesen »

Paritás

Elméleti érték, amelyet hosszas elemzés után állapíthatunk meg, s amely arra utal, hogy - legalábbis elméletileg - milyen szinten kellene elhelyezkednie a "reális árfolyamnak". A mindenkori árfolyam azonban ettől eltérhet, sőt az esetek döntő többségében el is tér. A devizaárfolyam ugyanis egy piaci érték, amely magában foglalja a mindenkori keresleti-kínálati elemeket is.

részletesen »

Passzíva

A vagyonmérleg forrás oldalán szereplő mérlegtételek (saját tőke, rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek, ezek részei, céltartalékok).

részletesen »

Pénz hitelezése.

Pénzt leggyakrabban a bankok hiteleznek, magánszemélyeknek vagy cégeknek. A pénz felhasználásának módját a hitelező ellenőrizheti, kikötheti (például csak lakásvásárlásra használható fel).

részletesen »

Pénzforgalmi betétkönyv

Nem kamatozó betétkönyv az Ügyfél készpénzforgalmának lebonyolítására. Az Ügyfelek készpénzt vehetnek fel/fizethetnek be a betétkönyv terhére/javára a postahivatalokban. Megfelelő fedezet biztosítása bankszámlájáról kifizetési utalvánnyal feltölthető. A betétkönyvet a Bank nyitja meg és a PEK-en keresztül továbbítja a postahivatalnak. A készpénzáramlást a Posta regisztrálja.

részletesen »

pénzforgalmi és lakossági bankszámla (bank account)

A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek kötelesek pénzforgalmi bankszámlát nyitni. Egyéb személyek és szervezetek is nyithatnak pénzforgalmi bankszámlát, ha azonban a számlát nem kifejezetten pénzforgalmi bankszámla megjelöléssel nyitották meg, az lakossági bankszámlának tekintendő. A megkülönböztetés legfőbb jogi jelentősége az, hogy előbbiek terhére be lehet nyújtani azonnali beszedési megbízást, amely elsősorban az állammal szembeni követelések jogszabályon alapuló illetve egyéb, jogerős bírósági ítéleten vagy közigazgatási határozatokon alapuló követelések közvetlen érvényesítését szolgálja, lakossági bankszámla esetében - amellyel szembeni követelés kizárólag bírósági végrehajtás útján érvényesíthető - azonban ez kizárt.

részletesen »

Pénzhelyettesítő eszköz

A csekk - ideértve a kitöltetlen csekket is -, a hitelkártya, a csekk-kártya, a bankkártya, a kereskedelmi kártya, a váltó, az utalvány, továbbá a takarékbetétkönyv vagy az ilyen betétről kiállított más okirat, és elnevezésétől függetlenül minden más, az előzőekkel azonos rendeltetésű okmány.

részletesen »

Pénzmosás (money laundering)

A kifejezés minden olyan eljárást magában foglal, amely arra irányul, hogy lehetetlenné tegye az illegálisan szerzett pénz eredetének azonosíthatóságát és azt legális forrásból származónak tüntesse fel.

részletesen »

Pénztári készpénz befizetés

Az Ügyfél készpénzt (érme vagy bankjegy) fizet be valamely bankfióknál, ahol a fióki ügyintéző ezt elektronikusan rögzíti és megnöveli az adott összeggel az Ügyfél számlaegyenlegét.

részletesen »

Pénztári készpénz kifizetés

Az Ügyfél a fióki ügyintézőnél a Banknál vezetett számlájáról készpénzben kér kifizetést, s ezzel csökken az Ügyfél számlaegyenlege.

részletesen »