bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

MABISZ

Magyar Biztosítók Szövetsége. 1990. november 14-én alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet. Az érdekvédelmi tevékenységen túl egyes szakmai feladatok ellátást koordinálja (oktatás, informatika, kármegelőzés). A MABISZ kezeli a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó Kártalanítási Számlát, valamint működteti a nemzeti Zöld Kártya Irodát.

részletesen »

Maginfláció

A szezonális, illetve külső hatásoktól megtisztított infláció, amely valósabb képet ad a gazdaság állapotáról.

részletesen »

Makrogazdaság

Adott ország vállalkozásai, háztartásai, az állam és a külföldi szereplők közötti erőforrásáramlások összessége. A makrogazdaság legfőbb piacai (ahol a szereplők egymással kapcsolatba kerülnek) az árupiac, a tőkepiac, a munkapiac és a pénzpiac. A makrogazdaság helyzetéről az ezekre a piacokra vonatkozó információk révén következtethetünk (pl. irányadó kamatlábak, infláció, adókulcsok alakulása, változása).

részletesen »

Maradványérték

Az az érték, amelyen az adott eszköz (jármű, gép, berendezés) a hasznos élettartam végén értékesíthető. Becsült érték, amelyet rendeltetésszerű használatot feltételezve kell megállapítani.

részletesen »

Margin

Küszöb-, határérték.

részletesen »

MAX index

Magyar Államkötvény Index, referencia-mutató. Naponta kerül kiszámításra a diszkont kincstárjegyek és több éves államkötvényhozamokból.

részletesen »

Mérleg

Valamely gazdálkodó egység vagyoni helyzetének lenyomata egy adott időpillanatban (jellemzően december 31-én). A mérleg bal oldalán az eszközök, míg a jobb oldalán a források, valamint a részvényesek saját tőkéje van feltüntetve. A két oldal összegének meg kell egyeznie egymással. Az eszközök között tartják nyilván a pénzeszközöket, az árukat és a birtokolt tulajdont (például ingatlant, szoftvereket, gépeket), a befektetéseket, a mással szemben fennálló követeléseket, amelyeket a mérleg fordulónapja után fognak kiegyenlíteni. A források között sorolják föl az összes fennálló tartozást (a bankoknál a források között szerepelnek az ügyfelek betétei). A saját tőke azokat az összegeket tartalmazza, amelyeket a részvényesek szétoszthatnának, amennyiben a vállalat felszámolásra kerülne.

részletesen »

Mérlegen kívüli deviza nyitott pozíció

Mérlegen kívüli tételhez (például lízingdíj fizetési kötelezettséghez) kapcsolódó árfolyamkockázat.

részletesen »

Mérlegfőösszeg

A vagyonmérleg összesen sora. A vagyonmérleg a gazdálkodó szervezet vagyonát mutatja be annak megjelenési formája (Eszköz oldal) és származása szerint (Forrás oldal). Mivel ugyanannak a vagyonnak az eltérő szempontú bemutatásáról van szó, az Eszközök és Források mindig megegyeznek. (HP)

részletesen »

mérlegmenedzsment

A mérleg eszköz- és forrásoldala optimális összetételének és egyensúlyi helyzetének megteremtésére irányuló banki tevékenység. A mérlegmenedzsment célja a nyereség optimalizálása a célul kitűzött kockázati szinten, a bank likviditásának és fizetőképességének megőrzése mellett.

részletesen »