bankihitel.hu logó Lakáscél
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Konzorcium

Adott cél érdekében történő, jellemzően vállalatok közötti együttműködés. Lehet hosszú távú, ha az együttműködés alapjául szolgáló cél hosszú időn át fennáll.

részletesen »

Költségvetés

Az Országgyűlés vagy az önkormányzati közgyűlés által elfogadott, az éves bevételeket és a kiadásokat megállapító törvény, illetve önkormányzati rendelet.

részletesen »

Könyvszerinti érték

A gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegében szereplő tételek tényleges értéke, tehát a bekerülési érték csökkentve az amortizációval.

részletesen »

Körbetartozás (gridlock)

Egy fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerben az a helyzet, amikor egy, vagy néhány résztvevő által benyújtott és teljesítésre váró megbízások a pénz- vagy az értékpapírszámlák fedezetlensége miatt nem teljesülnek, és ennek következtében számos más résztvevő megbízásai is teljesítetlenek maradnak.

részletesen »

Kötbér

Szerződésben meghatározott pénzösszeg, amely a szerződés nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése (például késve történő teljesítés) esetén a jogosult részére kifizetendő, függetlenül attól, hogy kár következett-e be vagy sem.

részletesen »

Kötelezvény

Meghatározott tartalmi és formai előírásoknak megfelelő kötelezettségvállalás. Általában biztosítékként szolgál. Főbb típusai a kezesi, előlegvisszafizetési, biztosítói kötelezvény.

részletesen »

Kötvény

A kötvény hitelviszonyt megtestesítő, fix kamatozású értékpapír. Az hogy hitelviszonyt testesít meg azt jelenti, hogy a kötvény vásárlója, szemben a részvény vásárlójával, nem válik az adott társaság tulajdonosává.

részletesen »

Közbeszerzés

A közbeszerzési törvény személyi hatálya alá tartozó szervezetek árubeszerzése (supply contracts), építési beruházása (public works), illetve szolgáltatás igénybe vétele (service contracts). A közbeszerzési politika szerepe az, hogy az állami pénzek hatékonyan és átláthatóan kerüljenek felhasználásra. A közbeszerzés az Európai Unió egyik „közös politikája”, ami a tagállamok közbeszerzési politikájának koordinálására való elkötelzettséget jelenti.

részletesen »

Közkézhányad

Azon részvényesek tulajdonában lévő részvények összessége, akik nem számítanak stratégiai befektetőnek, illetve részesedésük nem haladja meg az 5 százalékot.

részletesen »

Közös Piac

A gazdasági integráció fokozata, amikor a tagországok a 4 szabadságjog (tőke, munkaerő, áru, szolgáltatások) szabad áramlását akadályozó korlátokat felszámolják. Az EU-ban az 1993-ban létrejött Egységes Belső Piac tekinthető ennek a szintnek.

részletesen »