bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Gazdasági integráció

Tagországok közötti gazdasági együttműködés fokozódása. Előfeltétele a különböző piacok (például pénz-, munkaerőpiac) közötti adminisztratív, jogszabályi stb. eltérések, korlátozások megszüntetése. A gazdasági integráció fejlődését például az egymás közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlődése jelzi.

részletesen »

GDP

Valamely országban általában egy év alatt előállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól, hogy azokat mely ország illetőségébe tartozó társaságok hozták létre.

részletesen »

GFS

Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.

részletesen »

Globalizáció

A különböző földrajzi területek közötti fizikai, információs, jogszabályi, stb. távolságok, akadályok, különbségek megszűnése, amely teljesen új világképet, viselkedést eredményez. Hatása tehát nem csak a gazdasági életben érezhető, hanem az élet valamennyi területére (például vallás, kultúra) kiterjed.

részletesen »

GMU

Gazdasági és Monetáris Unió, az ide való belépés jelenti az euró forint helyetti bevezetését

részletesen »

GNI (Gross National Income)

Bruttó nemzeti jövedelem, a GDP-ből származtatott mutató, amely az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege.

részletesen »

GNP (Gross National Product)

Bruttó nemzeti termék, újabb terminológia szerint GNI (Gross National Income), azaz bruttó nemzeti jövedelem. Jelentése: az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege.

részletesen »

Goodwill

Jó hírnév, amely a számviteli törvény értelmében számszerűsíthető fogalom. A vállalat eszközeinek nettó értékének és a piaci értéknek a különbsége (ez főként vállalatfelvásárlásoknál fontos). A különbséget amortizációs költségként el lehet számolni. A negatív goodwill a piaci érték és a részesedés beszerzési értékének a különbsége, amely a vagyonmérlegben az Eszköz oldalon csökkentő tényezőként jelenik meg.

részletesen »

Gross profit

A gazdaságban működő vállalkozások bruttó nyeresége.

részletesen »

gyám

Kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú törvényes képviseletének ellátására a Gyámhivatal által határozatban kinevezett személy.

részletesen »