bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Piaci mutató

A nemzetgazdaság valamely szegmensének, szereplőjének helyzetével kapcsolatos információkat leíró mérőszám (pl. piaci részesedés, munkanélküliségi ráta stb.). Lehet tehát makro-, de vállalati szintű mérőszám is.

részletesen »

PIN kód

Egy számkód, melyet a kártyabirtokosnak bankártya használatkor a legtöbb esetben személyazonosítás és hitelesítés céljából meg kell adnia. Ugyanaz a szerepe az elektronikus tranzakcióknál, mint az aláírásnak a papír bizonylaton adott megbízás alapján végrehajtott banki műveleteknél.

részletesen »

Portfólió

Szó szerinti jelentése: tárca. Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját is (valakinek nemcsak egyfajta részvénye van, hanem több cég papírjait is megvásárolta). Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfóliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfólió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze.

részletesen »

POS (point of sale)

A meghatározás a bankkártyák kereskedőknél történő használatára utal. A fizetési információk elektronikus terminálon keresztül, vagy papírbizonylaton kerülnek rögzítésre.

részletesen »

Postai fizetések

Postai fizetések esetén a Bank közvetítőként jár el a Posta és az Ügyfél között. A Banknak két szerepe lehet: a Postához/tól történő pénztovábbítás és a fizetésekkel kapcsolatos információk továbbítása. A szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámlával rendelkezzen. A Posta által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások a következők: készpénzátutalási megbízás, expressz készpénz-átutalási megbízás, pénzforgalmi betétkönyv, postai kifizetési utalvány, postai készpénzfelvétel.

részletesen »

Postai készpénzátutalási megbízás

Postahivatalon keresztül történő készpénz-befizetés, a befizetett összeg a befizetést követő második munkanapon íródik jóvá az Ügyfél számláján. A fizetésekkel kapcsolatos információkat az Ügyfél kérheti elektronikus banki rendszereken, floppy-n, illetve papír alapon többféle tartalommal. Elektronikus feldolgozás esetén a bizonylat használata postai engedélyhez kötött.

részletesen »

Postai készpénzfelvétel

A Bankkal kötött külön megállapodás alapján, arra jogosult személyek készpénzt vehetnek fel postafiókokban az Ügyfél bankszámlájának terhére.

részletesen »

Pozíciólezáró nettósítás

A szerződő felek között fennálló összes kötelezettség lejárttá és esedékessé válása bármelyik fél hitelképességének megváltozása esetén. Ekkor az egymással szemben fennálló követelések pénzben kifejezett ellenértékét a felek egymással szemben beszámítják („nettósítják”), a különbözetet pedig a kötelezett kifizeti.

részletesen »

PPP (Public Private Partnership)

Az állami és a magánszféra együttműködése közcélú beruházások megvalósításában. A magánszféra anyagi érdekeltsége révén vesz részt partnerként például autópálya-építésben.

részletesen »

Pro forma számla

Előszámla, amely valójában az eladó részéről adott ajánlat. Vámkezeléshez nem használható fel.

részletesen »