Banki Hitel Blog

pénzügyek, hitelek közérthetően

 

Pénzügyi fogalomtár

február24

A pénzáram egy adott időtartam alatt befolyó pénzbevételek és kiáramló pénzkiadások sorozata. Egy pénzösszeg jövőértéke megmutatja, hogy ha az adott futamidő alatt a pénzt az elvárt hozammal fektetjük be, mennyi pénzünk lesz a futamidő végén. Egy jövőben esedékes pénzösszeg jelenértéke megmutatja, hogy mekkora összeget kellene befektetnünk a jelenben az elvárt hozammal ahhoz, hogy az esedékes pénzösszeget kapjuk meg az adott jövőbeli időpontban. Évjáradékról vagy annuitásról beszélünk, ha a jövőben esedékes pénzek között eltelt idő azonos, továbbá az egymást követő pénzösszegek mértani sort alkotnak. Ha a hozamok végtelen hosszúak, az annuitást örökjáradéknak nevezzük. Az annuitások esetében a hozamok lehetnek állandóak (egyszerű annuitás), vagy növekvőek egy g%-kal (növekvő annuitás). További magyarázatok a Pénzügyi Fogalomtár oldalain.

A biztonság elve

október4

A biztonság elve azt a követelményt tartalmazza, hogy a beruházás gazdaságilag hasznos üzemideje és a kölcsöntőke visszafizetési ideje, továbbá az össztőke jövedelmezősége és az idegen tőkével kapcsolatos adósságszolgálati kötelezettség között az összhang biztosított legyen. A vállalkozás forgalmi folyamatát tőkevisszafizetési kötelezettségek nem zavarhatják meg, mert ebben az esetben a hosszú lejáratú kötelezettségeket rövid lejáratú banki hitelekből kell teljesíteni. Ezen hitelek hitelező által történő felmondása esetén a likvid eszközök és a likviddé tehető vagyoni értékek mintegy “felszívódnak” és ezáltal a vállalkozás sajnos csődbe juthat.

A rentabilitás elve

szeptember28

Azt, hogy adott időben a vállalkozó beruházási elképzeléseiből mennyit valósít meg, a beruházáshoz rendelkezésre álló (megszerezhető) tőke költségei határozzák meg. Minél alacsonyabbak a pótlólagosan megszerezhető tőke költségei, annál több beruházás hajtható végre. A vállalkozó olyan tőkefajtákat igyekszik megszerezni, amelyek együttes tőkeköltsége minimális terheket jelent. Amikor tehát a beruházások finanszírozási elvei között a rentabilitás elvét felvetjük, azon elsősorban azt kell érteni, hogy mekkora a rendelkezésre álló, vagy pótlólagosan megszerezhető tőke költsége. Minél alacsonyabb, annál előnyösebb. A rentabilitás elvének azonban létezik egy másik értelmezése is. Ebben az esetben nem az össztőkére és annak költségeire helyezik a hangsúlyt, hanem arra, hogy részben idegen tőkével történő finanszírozás esetén hogyan alakul a saját tőke hozama.

Finanszírozási elvek

szeptember27

A finanszírozási elvek fontossága abban rejlik, hogy a gazdaság szereplői helyes finanszírozási döntéseket többnyire csak ezek figyelembevételével képesek meghozni. Ezek az elvek valójában akkor relevánsak, amikor a társaság külső tőke bevonásán töri a fejét. Ezek az elvek egyrészt triviálisnak tőnnek, másrészt némi ellentmondást is hordozhatnak a vállalati pénzügyekben elsajátítottakkal szemben. Ez leginkább annak köszönhető, hogy az elvek leginkább idegen tőke bevonásakor és a vállalkozás folytatásának elvéből történő kiindulásból építkezik.

Vagyon multiplikátor

szeptember14

A tőkemultiplikátornak is nevezett mutató az egységnyi saját tőkével “mozgatható” vagyont fejezi ki. Távoli rokonságban áll az eladósodottsági mutatóval, de a hangsúly itt a befektetés nagysága és a rendelkezésre álló vagyon arányán van. A vagyon multiplikátor változását önmagában nem célszerű értékelni. (Egyszerűbben fogalmazva: növekedése éppúgy jelenthet kedvező irányú elmozdulást, mint kedvezőtlent.) Szakszerű értékeléséhez a többi ráta – mindenekelőtt a jövedelmezőségi mutatók – alakulását is tekintetbe kell venni.

Miért képvisel értéket részvényesei számára egy vállalkozás?

augusztus17

Az egyre fontosabb új elemzési irányzatok nem külön-külön egy vállalkozás jövedelmezőségét, hatékonyságát vagy tőkeszerkezetét állítják az értékelés középpontjába, hanem ennél egy sokkal összetettebb mutatót: a cégek piaci értékét.

Ez az érték alapú megközelítés is természetesen a cash flow-ból indul ki, de nem a múltbeli szerkezetre, hanem a jövőbeli (prospektív) képződésre koncentrál. Egy vállalkozás piaci értéke első körben az alábbi számítás eredménye:

Piaci érték = (részvények száma * árfolyam) + nettó adósságállomány, hitelek

Ebben az összefüggésben a nettó adósságállomány a kötelezettségek könyv szerinti értéke a pénzállománnyal
csökkentve. A részvények számának és árfolyamának szorzatát részvényesi értéknek is nevezik. De miért képvisel értéket részvényesei számára egy vállalkozás? Azért, mert sokkal több, mint eszközeinek összessége: jövedelemtermelő képességgel rendelkezik.

Könnyen belátható, hogy a cég értéke a jövőben képződő pénzjövedelmeinek függvénye: értékét a tevékenységéből várható, jövőben képződő szabad cash flow-k együttes jelenértéke adja.

« Régebiek