bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Hírek a pénzpiac világából

A vállalati tőkeköltség

A tőkeköltség fogalmát két oldalról is megközelíthetjük. A vállalat oldaláról a tőkeköltség a finanszírozási források ára, tehát amit a beruházások megvalósításához szükséges tőke megszerzéséért a hitelezőknek vagy a részvényeseknek fizetni kell.

Akkreditív (okmányos) hitelezés

Az akkreditív Magyarországon belföldön ritka, de létező hitel fizetési forma, inkább a nemzetközi fizetéseknél jellemző. Az akkreditív olyan készpénz nélküli (hitel) fizetési forma, amely a bankszámlák közötti átírás egyik változata. Az akkreditív lényegét tekintve fizetési ígéret: a bank (ún. nyitóbank) a vevőtől kapott megbízás alapján arra kötelezi magát az eladóval szemben, hogy számára a fizetést teljesíti.

Határidős beszedési megbízás

A hitel intézet mellett a jogosult is köteles értesíteni a kötelezettet a megbízás benyújtásáról. Ha a fizetésre kötelezett a kifogásolási határidőn belül nem tiltakozik a fizetés teljesítése ellen időben, a MÁK teljesíti a megbízást.

Váltóbeszedési megbízás

A váltóbeszedési megbízás akkor használható, ha a váltót lejáratkor fizetés végett a váltó kiállítója által megjelölt hitel intézetnél bemutatják. Erre a célra az azonnali beszedési megbízás nyomtatványa használható.

Csoportos beszedési megbízás

A csoportos beszedés a nagy tömegű, rendszeres fizetéseket fogadó számlatulajdonosok számára (mint pl. a közüzemi szolgáltatók és biztosítótársaságok) lehetővé teszi, hogy követeléseiket a kötelezettek bankszámláiról egy automatizált folyamatban, külön emberi beavatkozás nélkül szedjék be.

Egyszerű átutalás, csoportos átutalás

Az egyszerű átutalási megbízásokat papíron és általában elektronikusan is be lehet nyújtani a számlavezető hitelintézethez. A megbízó, figyelembe véve a bank által ajánlott feltételeket, szabadon megválaszthatja, hogy az átutalást melyik fizetési rendszeren (BKR vagy VIBER) keresztül továbbítsák.

Beszedési megbízás (inkasszó)

Abban az esetben használható, ha a kötelezett egyoldalú írásos nyilatkozattal felhatalmazza a bankját, hogy terhelje meg a számláját a meghatározott jogosult (a jogosult kezdeményezésére) javára.

Átutalás

Magyarországon a készpénz nélküli fizetések túlnyomó része átutalások formájában bonyolódik le. A fizetési megbízást a bank papíron, vagy elektronikusan, illetve telekommunikációs hálózaton keresztül kapja.

Hiteltörlesztési tervek

Egyenletes törlesztés: a felvett hitelt a futamidő egyes éveiben azonos nagyságú részletekben fizetik vissza. A kamat csökken a tőke azonos.