bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Hírek a pénzpiac világából

Portfolió

A portfolió a modern pénzügyek egyik kulcsfogalma. Tágabb értelemben a portfolió vagyonösszetételt jelent, azoknak a befektetéseknek az együttesét, amely valamely cég vagy magánszemély tulajdonában van.

A pénzügyi befektetések kockázata

A pénzügyekben a kockázaton tágabb értelemben a jövőbeli cash flow-kal kapcsolatos bizonytalanságot értjük. A befektetések területére szűkítve, a kockázat annak a lehetőségét jelenti, hogy egy befektetés jövőbeli tényleges hozamai eltérnek a tervezett (várt) hozamtól.

A tőkeáttétel értelmezése, fajtái, mérése

Minden vállalatnak van olyan fix kötelezettsége, amelyeket a bevételek alakulásától függetlenül teljesítenie kell. Ezek egy része a folyó működéssel kapcsolatos fix költség, a másik része bizonyos finanszírozási forrásokhoz kapcsolódik.

Forfetírozás

A forfetírozás eredete a XV. század eleje, fejlődésnek indult a nemzetközi kereskedelem. A hagyományos 180 napos hitelek helyett az importőrök hosszabb futamidejűeket igényelnek. A forfetírozás azonban csak az 1960-as évekre fejlődött modern üzletággá.

Váltóleszámítolás

A kereskedelmi bank megvásárolja ügyfelének a váltóját. Először leszámítolja a váltót, majd a leszámítolt váltó leszámítolási kamatösszegét levonja a váltó összegéből (ha van a váltóleszámítolási díjat is levonjuk), és ennyiért vásárolja meg a váltót.

A váltó kifizetése

A váltó kifizetése a gyakorlatban azt jelenti, hogy a váltóbirtokos a váltót esedékességekor bemutatja az egyenes váltóadósnak, és annak eleget kell tennie a váltóból származó fizetési kötelezettségének.

Banki hitel kártyák, fizetési kártyák

Az elektronikus adatfeldolgozás bankszektorban való térhódításával, egy kis lélegzetvételhez jutottak a pénzintézetek, a megnövekedett darab-, és értékszámú csekkforgalom lebonyolításában.

Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER)

Az MNB által működtetett VIBER, 1999. szeptember 3-án kezdte meg működését. A VIBER bruttó elven működő fizetési rendszer, a fizetési megbízások feldolgozása és kiegyenlítése folyamatosan, tételenként történik az érintett résztvevők egyidejű értesítésével a VIBER-tagok jegybanknál vezetett számláján.

Idegen forrás, banki hitel

A vállalatok beruházásaikhoz hosszú lejáratú kölcsönt alapvetően banki hitel formájában, vagy a tőkepiacról különböző típusú kötvények kibocsátása útján szerezhetnek be. Egy vállalat számára a kölcsön tőke ára a befektetők által elvárt hozam.