bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Zálogjog ingó vagyontárgyon

Ingó vagyontárgyak biztosítékként való lekötése kizárólag a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) nyilvántartásba vétele útján lehetséges, a vagyontárgy pontos megnevezésével illetve meghatározásával. Ingó zálogjogot a Bank elsődlegesen a zálogkötelezett tárgyi eszközeire telepít.

részletesen »

Záloglevél

Kamatozó értékpapír, amelynek fedezetét ingatlan jelenti.

részletesen »

Zártkörű forgalomba hozatal

Előre meghatározott személyek számára lehetővé tett vásárlás adott értékpapír kibocsátásakor.

részletesen »

Zero coupon

Az Egyesült Államokban kifejlődött kötvénytípus, amely a kötvénytulajdonos törvényi adófizetési kötelezettségének megkerülését szolgálta. Lényege: nem tényleges kamatot (azaz adóköteles jövedelmet) realizált a tulajdonos, hanem a kuponok adott időpontbeli értékesítéséért kaptak meghatározott pénzösszeget, ami végül is maga a kamat volt.

részletesen »

Zsákos készpénzbefizetés

Az Ügyfél és a Bank között létrejött szerződés alapján az Ügyfél az annak megfelelő csomagolóeszközbe (biztonsági tasak, értékszállító zsák) gyűjti a Bankhoz beszállításra kerülő fizetőeszközöket: a bankjegyeket kötegelve és elkülönítve az érméktől (a beszállító lehet saját megbízott vagy beszállító szervezet). A csomagolás, a beszállítás, a nyilvántartás és a banki feldolgozás az erre vonatkozó szerződésben pontosan szabályozva van. A Bankhoz beszállított értéket a Bank – amennyiben minden megfelel a szerződésben foglaltaknak - legkésőbb tárgynapon 15.00 óráig a számlatulajdonos pénzforgalmi számláján jóváírja.

részletesen »

Zsírórendszer

A GIRO Rt. által működtetett Bankközi Klíring Rendszer (BKR) a magyarországi hitelintézetek egymás közötti forintfizetéseit lebonyolító elektronikus elszámoló rendszer. A BKR-ben közvetlen részvételre jogosult intézmények a Klíringtagok. A hitelintézetek levelező bankon keresztül, közvetett módon is igénybe vehetik a szolgáltatást.(Közvetlenül jelenleg a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER), 54 hitelintézet és a Magyar Államkincstár vesz részt a rendszerben, többszáz közvetetten résztvevő hitelintézet mellett.) A BKR a klíringtagok közötti átutalási és beszedési fizetéseket szabványos elektronikus üzeneteken keresztül bonyolítja le, titkosított és elektronikusan aláírt formában. Fedezetvizsgálattal egybekötötten a napi fizetéseket elszámolja, és a kiszámított nettó bankközi pozíciókat az MNB részére kiegyenlítésre átadja. A fedezetvizsgálat alapja a klíringtagok MNB által vezetett számláján elkülönített pénzeszköz, az MNB által biztosított értékpapír-fedezetű hitelkeret, valamint az elszámolás során jóváírt összegek. A BKR egyedi fizetési megbízásokat és ún. csoportos fizetési megbízásokat is lebonyolít. Ez utóbbit nemcsak klíringtagok, hanem számlavezetett ügyfeleik is közvetlenül benyújthatják a rendszerbe.

részletesen »