bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Reálgazdaság

A pénzügyi szférától szokás megkülönböztetni, bár a köztük lévő kapcsolat jellege az elmúlt évszázadban jelentősen módosult: míg korábban a reálszféra határozta meg a pénzügyi szféra viszonyait, addig mára dominánsabb a pénzügyi szféra, amely korábban csak a termelési folyamatok finanszírozási igényeit elégítette ki. Definíciószerűen a gazdaság azon területei tartoznak ide, amelyek hosszú távon az árak alakulásától nem függenek (például termelés mennyisége).

részletesen »

Reáljövedelem

A termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet a háztartások az adott időszaki jövedelmükből adott árszínvonal mellett vásárolnak.

részletesen »

Recesszió

A gazdasági konjunktúra visszaesése, hanyatlása.

részletesen »

Refinanszírozó pénzintézet

Az a pénzintézet (pl. fejlesztési bank stb.), amely a forrást biztosítja a Bank számára valamely hitel nyújtásához. Refinanszírozott hitel esetén tehát a Bank nem saját forrását helyezi ki, hanem valamely más pénzügyi intézménytől kapott forrást továbbít.

részletesen »

Rendelkezésre tartási időszak

Azon időszak, mely folyamán a hitelkeret az Ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható.

részletesen »

Rendelkezésre tartási jutalék

Az Ügyfél a hitelkeret Bank által rendelkezésre tartott, de az Ügyfél által igénybe nem vett része után a hitelszerződés alapján rendelkezésre tartási jutalékot köteles fizetni a Bank részére a hitelszerződésben meghatározott rendelkezésre tartási időszakra vonatkozóan.

részletesen »

Rendszeres átutalás

Forintszámla terhére adott átutalási rendelkezés, amely meghatározott időközönként azonos összeggel ismétlődő átutalások indításáról rendelkezik.

részletesen »

Rendszerkockázat (systemic risk)

Rendszerkockázatról akkor beszélhetünk, ha egy fizetési vagy értékpapír-elszámolási rendszerben egy vagy néhány szereplő fizetésképtelensége miatt más résztvevők sem képesek eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek, és ennek súlyos, tovagyűrűző, a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyeztető következményei vannak.

részletesen »

Repó

A sale and repurchase agreement kifejezés rövidítése, amelyet magyarul visszavásárlási megállapodásnak fordíthatunk. A repóügylet két tranzakció eredője, amelynél a felek a tranzakciókat egy csomagként kezelik. Az ügylet első lépése egy adott értékpapír (általában állampapír) prompt eladása vagy vétele, majd ezt követően a promt tranzakció fordítottjának megfelelő tranzakció egy előre meghatározott idő elteltével. A repóügyletnek tehát eltérő időpontokban két lába van, melyek közül az első az azonnali vagy prompt (illetve eladási) láb, míg a másodikat határidős (vagy visszavásárlási) lábnak nevezzük. A repóügyletben a prompt pénz- és értékpapírmozgások egy előre rögzített későbbi időpontban ellentétes irányban megismétlődnek, ezért az ügyletet felfoghatjuk egy értékpapírkölcsön és egy ellentétes irányú pénzkölcsön eredőjeként. A repót a jegybank is alkalmazza a gazdaságban lévő pénzmennyiség szabályozására, hiszen ha állampapírt ad el a bankoknak, akkor likvididást szűkít, míg ha állampapírt vásárol, akkor likviditást bővít.

részletesen »

Respiro

A biztosítási szerződés megkötését követő 60 nap, amelyen belül a biztosító társaság kockázatviselése fennáll, anélkül, hogy a szerződő a biztosítási díjat megfizette volna.

részletesen »