bankihitel.hu logó Lakáscél
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Postai készpénzátutalási megbízás

Postahivatalon keresztül történő készpénz-befizetés, a befizetett összeg a befizetést követő második munkanapon íródik jóvá az Ügyfél számláján. A fizetésekkel kapcsolatos információkat az Ügyfél kérheti elektronikus banki rendszereken, floppy-n, illetve papír alapon többféle tartalommal. Elektronikus feldolgozás esetén a bizonylat használata postai engedélyhez kötött.

részletesen »

Postai készpénzfelvétel

A Bankkal kötött külön megállapodás alapján, arra jogosult személyek készpénzt vehetnek fel postafiókokban az Ügyfél bankszámlájának terhére.

részletesen »

Pozíciólezáró nettósítás

A szerződő felek között fennálló összes kötelezettség lejárttá és esedékessé válása bármelyik fél hitelképességének megváltozása esetén. Ekkor az egymással szemben fennálló követelések pénzben kifejezett ellenértékét a felek egymással szemben beszámítják („nettósítják”), a különbözetet pedig a kötelezett kifizeti.

részletesen »

PPP (Public Private Partnership)

Az állami és a magánszféra együttműködése közcélú beruházások megvalósításában. A magánszféra anyagi érdekeltsége révén vesz részt partnerként például autópálya-építésben.

részletesen »

Pro forma számla

Előszámla, amely valójában az eladó részéről adott ajánlat. Vámkezeléshez nem használható fel.

részletesen »

Proporcionális

Arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.

részletesen »

Prudenciális

Okos, körültekintő; pénzintézetek esetében a bankári alapelveket és az ügyfelek érdekeit képviselő magatartás.

részletesen »

Prudens

A külső jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő működés.

részletesen »