bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Határidős ügylet

Határidős ügyletnek nevezzük a későbbi teljesítésre vonatkozó ügyleteket. Ezek tehát olyan ügyletek, amelyekben a jelenben történik a megegyezés az árban, a volumenben, a minőségben és a teljesítés időpontjában. A határidős ügylet tehát jelenlegi szerződésben kialakított feltételek mellett, jövőbeni teljesítésre vonatkozó megállapodás. A határidős ügyletek természetesen számos kockázatot rejtenek. (Gondoljunk csak arra, hogy például ma megegyezünk az árban, ami mondjuk 1 euró. 1 euró ma 256 forintot ér. A teljesítéskor - mondjuk 3 hónap múlva - viszont 245-öt.Ez azt jelenti, hogy az eladó kevesebbet kap az árujáért, mint amennyit kapott volna ha prompt üzletről van szó. Ezért ma fedezeti ügyletet köt arra, hogy a teljesítéskor kapott euróját 256 forinton váltja be. Természetesen olyan szereplővel köt üzletet, aki a forint további gyengülésére számít, vagyis úgy okoskodik, hogy 3 hónap múlva 256 forintért vesz egy eurót, amely akkor már - mondjuk - 265-öt ér.) A kockázatok fedezésére léteznek tőzsdei határidős ügyletek (futures), tőzsdén kívüli határidős ügyletek (forward) és swap-, valamint opciós ügyletek.

részletesen »

Hedge

Fedezeti ügylet, amely során az árfolyam nem kívánt változásából fakadó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők. Az árfolyamkockázat ellen védekező adott jövőbeli időpontra, devizára, összegre szóló vételi vagy eladási opciót, jogot vásárol díj ellenében.

részletesen »

Hirdetmény

A Bank Ügyfelei által igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó, valamint a banki szolgáltatások ellenértékéről szóló, a Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett tájékoztató, mely tartalmazza a bankköltségeket, a fizetett kamatok típusait és mértéküket, a kamatok kiszámítási módját, a kamatozás kezdő és záró napját, a számlák zárlati elszámolásának időpontját, továbbá egyes a szerződésekre vonatkozó, változó feltételeket. Tartalmazza továbbá a megbízások befogadási és a tárgynapi teljesítésre történő átvétel határidejét, a megbízások teljesítésének rendjét. A Hirdetménynek az adott szerződésre vonatkozó tartalma a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

részletesen »

Hitel

Idegen forrás, kötelezettség, amelyért az igénybe vevőnek kamatot kell fizetnie. A hitel a vállalkozások körében általánosan elterjedt finanszírozási eszköz, amely a folyósítóra (pl. kereskedelmi bank) nézve kockázattal jár.

részletesen »

Hitel költségei.

A hitelező egy bizonyos összeget, értéket ad át egy bizonyos időre az adósnak, akinek erre az időre kamatot és költségeket kell fizetnie. A kamatok és költségek mértékét Magyarországon az egységes Teljes Hiteldíj Mutató (THM) írja le. Ha a THM 0, akkor kamat- és költségmentes hitelről beszélünk. Ilyen hitelt általában akkor nyújtanak, ha a cél az üzleti forgalom élénkítése, a minél több vevő megszerzése

részletesen »

Hitelbírálati díj

A hitelkérelem elbírálásáért fizetett díj.

részletesen »

hiteldíjak és jutalékok

Az Ügyfél által fizetendő, a Bank hitelezési tevékenysége során felmerülő költségeket magukban foglaló díjak és jutalékok, melyekről az Ügyféllel kötendő hitelszerződés, Hirdetmény és ÁSZF rendelkezik.

részletesen »

Hitelexpanzió

Adott időszakban adott ügyfélkör részére folyósított hitel előző időszakhoz képesti emelkedése.

részletesen »

Hitelezés

Pénz kölcsönzése.

részletesen »

hitelfelvevő

A Bankkal a hitelszerződést aláíró fél, aki részére a hitel folyósítása történik.

részletesen »