bankihitel.hu logó Lakáscél
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Életszínvonal

Az életkörülményeket bemutató fogalom, nehezen mérhető, hiszen beletartoznak a személyes jövedelmen kívül az állam által nyújtott természetbeni és közszolgáltatások is, amelyek minőségében meglévő különbségeket nem lehet számszerűsíteni. Az Európai Unióban az egy főre jutó GDP alapján számítják az egyes régiók közötti fejlettség-különbséget, amely végső soron az életszínvonal-eltérést is jelképezi.

részletesen »

Elfogadványhitel

Idegen szóval „akcepthitel”-nek nevezzük, ha egy hitelintézet meghatározott hitelkeretet bocsát ügyfele rendelkezésére, amelynek terhére az ügyfél a hitelintézet nevére szóló (idegen) váltót állíthat ki.

részletesen »

Elkülönített állami pénzalapok

Az államháztartás egyik alrendszerét alkotják, működésükről külön törvények rendelkeznek. Jelenleg a következő alapok tartoznak ide (idővel változhatnak): Munkaerőpiaci Alap, Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. Bevételeiket a vállalati szférától érkező befizetések, illetve a központi költségvetéstől átvett pénzeszközök adják.

részletesen »

Előzetesen felszámított áfa

Vállalkozás szemszögéből nézve az újratermelési folyamat során megvásárolt termékek/szolgáltatások árának áfa tartalma. Ezzel szemben a fizetendő áfa a továbbértékesített termékek árának áfa tartalma. Adott vállalat esetén a tényleges áfafizetési kötelezettség a fizetendő és az előzetesen felszámított áfa különbözete, amely végső soron a hozzáadott érték áfá-ja.

részletesen »

Elszámolás (clearing)

A fizetési megbízások fogadásának, a teljesíthetőség formai és tartalmi kritériumai ellenőrzésének, a címzett bank részére történő továbbításának, és bizonyos esetekben a bankok közötti kiegyenlítéshez szükséges adatok előállításának folyamata.

részletesen »

Elszámolóház

Olyan gazdasági társaság, amely a tőzsdei és tőzsdén kívül kötött pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolását végzi, illetve ezek nyilvántartását vezeti.

részletesen »

EPS (European Payment System)

Európai Fizetési Rendszer, amelynek keretében történik az európai országok közötti multilaterális elszámolások lebonyolítása.

részletesen »

ERM (exchange rate mechanism)

Az Európai Unió tagországainak az euró bevezetését megelőzően 2 évig részt kell vennie egy árfolyammechanizmus-programban, amely során saját valutájuk árfolyamát egy +/- 15%-os árfolyamingadozási sávon belül tartják az euróval szemben.

részletesen »

értéknap

Az a banki munkanap, amelyen egy adott treasury ügylet alapján a felek egymásnak teljesíteni kötelesek. jóváírásoknál: az a nap (munkanapként számolva), melytől számítva a Bank kamatot fizet az Ügyfél nála vezetett folyószámláján jóváírt összegre. terheléseknél: az a nap (munkanapként számolva), melytől kezdve a Bank nem fizet kamatot az Ügyfél nála vezetett folyószámlájára terhelt összegre. spot értéknap: az ügyletkötéstől számított második munkanap. határidős értéknap: a spot értéknapnál időben távolabbi értéknap. tom/next értéknap: az üzletkötést követő első banki munkanap. overnight értéknap: az üzletkötés napja.

részletesen »

értékpapír-elszámolási rendszer (securities settlement system)

Értékpapírok tulajdonjogának átruházását lehetővé tevő rendszer, amely elszámolást és kiegyenlítési szolgáltatást egyaránt nyújt.

részletesen »