bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Deviza

A nemzetközi elszámolásokban a készpénzt helyettesítő fizetési eszközök gyűjtőneve. A deviza valamely külföldi valutában kitöltött fizetési okmány, a nemzetközi forgalomban szereplő fizetési ígéretet tartalmazó értékpapír.; minden külföldi helyen, külföldi valutában kifizetendő fizetési utalvány; külföldön fizetendő követelés vagy tartozás. A köznapi szóhasználatban a deviza és a valuta szót azonos értelemben használják. Míg azonban a valuta kibocsátója valamely ország központi bankja, addig devizát bárki (kereskedelmi bank, gyártó cég stb.) kibocsáthat.

részletesen »

deviza átutalás

A számlatulajdonos számlájáról devizában kíván összeget átutalni a kedvezményezett számlájára. Három eset lehetséges: 1. forint számlájáról deviza összeget kíván utalni, a Bank ekkor deviza eladási árfolyamon számolja át az összeget, 2. deviza számlájáról más devizában kíván összeget átutalni, szintén eladási árfolyamon kerül sor az átszámításra, 3. deviza számlájáról azonos devizában kíván összeget átutalni.

részletesen »

Deviza belföldi

A devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő ügyfél.

részletesen »

deviza jóváírás

A kedvezményezett számláján a Bank jóváír egy adott deviza összeget, ennek feltétele, hogy a kedvezményezett rendelkezzen a Banknál számlával. Három eset lehetséges: 1. forint számlán ír jóvá a Bank deviza összeget, ekkor a Bank deviza vételi árfolyamon számol, 2. deviza számlán ír jóvá a Bank más devizában denominált összeget, szintén vételi árfolyamon számolva, 3. deviza számlán írja jóvá az adott devizában denominált összeget.

részletesen »

Deviza külföldi

A devizajogszabályok szerint külföldinek minősülő ügyfél.

részletesen »

Devizabelföldi

Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal rendelkezhet (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány). Ide tartozik továbbá a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása (egyéni vállalkozó - ideértve az egyéni céget is - és az önfoglalkoztató). Forrás: 2001. évi XCIII. Tv. 2. §.

részletesen »

devizacsekk

Nem szabványosított formájú, készpénzt helyettesítő fizetési eszköz, szigorú alakisághoz kötött értékpapír.

részletesen »

Devizakártya

Csak külföldön használható deviza alapú kártya.

részletesen »

Devizakockázat

A bank nyitott devizapozícióiból eredő kockázata, melynek forrása a devizaárfolyam volatilitása.

részletesen »

Devizakülföldi

Természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet; vállalkozás - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van; devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe; devizakülföldi belföldön lévő képviselete; vámszabadterületi társaság; külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve ott működik; a társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-ának 28. pontja alá tartozó társaság (2001. évi XCIII. Tv. 2. §).

részletesen »