bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

beruházás

A tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása. A beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatba vétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatba vételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés; továbbá mindazon tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel-igénybevételt, a biztosítást is). Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előzőekben felsorolt e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységgel együtt.

részletesen »

Bessz

A részvényárfolyamok hosszabb időn át tartó csökkenése.

részletesen »

Betétbiztosítás

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által a magyarországi bankokban, illetve ezek külföldi fiókjaiban elhelyezett névre szóló betétek, kötvények és letéti jegyek után 6 millió Ft értékig nyújtott garancia, amelyet a betéttulajdonos részére a pénzintézet fizetésképtelensége esetén az Alap kifizet. Az OBA szolgáltatásait tagintézményei részére nyújtja, a felmerülő kifizetéseket a tagdíjból, illetve szükség esetén pótlólagos befizetésekből finanszírozza.

részletesen »

Betételhelyezés

Pénz elhelyezése bankszámlán vagy betétkönyvben, illetve okiratban.

részletesen »

Betéti kártya (debit card)

Olyan kártya, amellyel a kártyabirtokos közvetlenül - valamely hitelintézetnél vezetett - számlája terhére vásárolhat, vagy pénzt vehet fel.

részletesen »

Bianko

Üres, kitöltetlen okmány, amely lehet csekk, váltó stb.

részletesen »

Biztosítási ág

A biztosítások kockázati ismérvek szerinti csoportosítása. Két ága van: a nem-életbiztosítás és az életbiztosítás.

részletesen »

Biztosítási alkusz

(Bróker vagy makler) olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához és a megfelelő partner (biztosító) kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független; nem köthet olyan megállapodást, hogy az ajánlatokat csak egyetlen biztosítóhoz közvetíti. Az alkusz a biztosítótól kap jutalékot. Hasonló az autóhitel alkusz, amely autóhitel, autólízing és autóbiztosítás közvetítésével foglalkozik.

Forrás: Első Autóhitel Alkusz
részletesen »

Biztosítási díj

A biztosító kockázatviselésének ellenértéke. Összegét és esedékességét a szerződés rögzíti. Ha az esedékességtől számított 30 nap elteltével ( respiro) a díjat nem fizetik meg, a 30. napon a szerződés minden értesítés nélkül, automatikusan megszűnik, hacsak a felek nem állapodtak meg díjhalasztásban vagy hosszabb respiróban.

részletesen »

Biztosítási esemény

A biztosítási szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár. Biztosítási esemény lehet valamilyen károsító esemény (törés, betörés, tűz stb.), halál vagy meghatározott időpont elérése (életbiztosítás), testi sérülés, rokkantság (baleset-biztosítás).

részletesen »