bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Verifikáció

Elméletek, modellek, képletek valóságos (statisztikai) adatokkal történő igazolása, megerősítése, ellenőrzése, felülvizsgálata.

részletesen »

Veszélyközösség

Az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek csoportja

részletesen »

Vételi árfolyam

Az az árfolyam, melyen a Bank Ügyfelétől devizát/valutát vesz forint ellenében.

részletesen »

Vételi opció

Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni, az opció kötelezettje pedig köteles azt eladni.

részletesen »

VIBER

Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer

részletesen »

VIBER

VIBER rendszeren keresztül történő nagy összegű forint átutalás. VIBER átutalás még a terhelés napján jóváírásra kerül az alábbiak szerint:

részletesen »

Zálogjog ingó vagyontárgyon

Ingó vagyontárgyak biztosítékként való lekötése kizárólag a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) nyilvántartásba vétele útján lehetséges, a vagyontárgy pontos megnevezésével illetve meghatározásával. Ingó zálogjogot a Bank elsődlegesen a zálogkötelezett tárgyi eszközeire telepít.

részletesen »

Záloglevél

Kamatozó értékpapír, amelynek fedezetét ingatlan jelenti.

részletesen »

Zártkörű forgalomba hozatal

Előre meghatározott személyek számára lehetővé tett vásárlás adott értékpapír kibocsátásakor.

részletesen »

Zero coupon

Az Egyesült Államokban kifejlődött kötvénytípus, amely a kötvénytulajdonos törvényi adófizetési kötelezettségének megkerülését szolgálta. Lényege: nem tényleges kamatot (azaz adóköteles jövedelmet) realizált a tulajdonos, hanem a kuponok adott időpontbeli értékesítéséért kaptak meghatározott pénzösszeget, ami végül is maga a kamat volt.

részletesen »