bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Áru hitelezése.

Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. (Ilyenkor szokás faktorálást alkalmazni, hogy a szállító azonnal a pénzéhez juthasson, és újra a termelésbe fektethesse be.) Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

részletesen »

ATM (Automated Teller Machine)

Olyan elektromechanikus berendezés, amely lehetővé teszi a kártyabirtokosnak, hogy bankszámlájáról pénzt vegyen fel, és/vagy más szolgáltatásokat vegyen igénybe pl: egyenleglekérdezés, pénzátutalás, betételhelyezés.

részletesen »

átutalási megbízás

A számlatulajdonos megbízza a Bankot, hogy számlája terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a jogosult bankszámlája javára. Amennyiben a szerződés bármely része „egyszerű átutalást” említ, az alatt átutalási megbízást kell érteni.

részletesen »

Átváltoztatható kötvény

Törzsrészvénnyé átalakítható kötvény. Kibocsátásáról a közgyűlés dönt. Amennyiben a kötvénytulajdonos nem él eme jogával, lejáratkor visszafizetik neki a névértéket.

részletesen »

átvezetés

Átutalás az Ügyfél saját számlái között a lakossági számlavezető rendszeren belül. Forintszámlák közötti pénzmozgásnál átvezetéssel teljesíthető a meghatalmazotti számláról saját néven vezetett számlára, ill. saját néven vezetett számláról meghatalmazotti számlára történő átutalás.

részletesen »

Aukció

Az értékpapírok forgalombahozatalának egyik módja. A kibocsátást tervező vállalkozás, költségvetési szerv ajánlattételi lehetőséget biztosít, majd a beérkezett ajánlatok közül választ előre meghatározott szempont szerint.

részletesen »

Avizálás

Az akkreditív nyitásakor az eladó bankjának (avizáló bank) az a szolgáltatása, hogy elvállalja az okmányok eljuttatását a nyitó bankhoz. Ebből az avizáló banknak semmiféle kötelezettsége nem támad.

részletesen »

Avizó

Értesítő levél pénz, áru, váltó elküldéséről, pénz esetében átutalásáról.

részletesen »

Azonnali piac (spot/prompt piac)

Nem határidős piac. Itt a teljesítés a szerződés megkötésével egyidejűleg megtörténik.

részletesen »

Ázsió

Az értékpapíroknál a kibocsátási vagy aktuális piaci érték és a névérték különbsége, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték a magasabb. Ezzel szemben diszázsió alatt a névérték és a kibocsátási vagy piaci érték különbségét értjük, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték alacsonyabb.

részletesen »