bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Rendszerkockázat (systemic risk)

Rendszerkockázatról akkor beszélhetünk, ha egy fizetési vagy értékpapír-elszámolási rendszerben egy vagy néhány szereplő fizetésképtelensége miatt más résztvevők sem képesek eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek, és ennek súlyos, tovagyűrűző, a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyeztető következményei vannak.

részletesen »

Repó

A sale and repurchase agreement kifejezés rövidítése, amelyet magyarul visszavásárlási megállapodásnak fordíthatunk. A repóügylet két tranzakció eredője, amelynél a felek a tranzakciókat egy csomagként kezelik. Az ügylet első lépése egy adott értékpapír (általában állampapír) prompt eladása vagy vétele, majd ezt követően a promt tranzakció fordítottjának megfelelő tranzakció egy előre meghatározott idő elteltével. A repóügyletnek tehát eltérő időpontokban két lába van, melyek közül az első az azonnali vagy prompt (illetve eladási) láb, míg a másodikat határidős (vagy visszavásárlási) lábnak nevezzük. A repóügyletben a prompt pénz- és értékpapírmozgások egy előre rögzített későbbi időpontban ellentétes irányban megismétlődnek, ezért az ügyletet felfoghatjuk egy értékpapírkölcsön és egy ellentétes irányú pénzkölcsön eredőjeként. A repót a jegybank is alkalmazza a gazdaságban lévő pénzmennyiség szabályozására, hiszen ha állampapírt ad el a bankoknak, akkor likvididást szűkít, míg ha állampapírt vásárol, akkor likviditást bővít.

részletesen »

Respiro

A biztosítási szerződés megkötését követő 60 nap, amelyen belül a biztosító társaság kockázatviselése fennáll, anélkül, hogy a szerződő a biztosítási díjat megfizette volna.

részletesen »

Részvény

A részvénytársaság alapításakor vagy alaptőkéje megemelésekor kibocsátott értékpapír, amely igazolja az alaptőkében való részvételt és feljogosít az arányos nyereség (osztalék) arányos részére.

részletesen »

Részvénykönyv

A részvénytulajdonosok adatait tartalmazó nyilvántartás. Vezetheti a cég, illetve más befektetési vállalkozó is.

részletesen »

Revalorizáció

Újraértékelés. A valorizáció különböző időpontra szóló pénzek értékének egy választott időpontra történő kiszámítása.

részletesen »

Reziduális

Lásd szóösszetételekben, például: reziduális (= ki nem elégített) kereslet, reziduális jóléti állam (elsősorban a szegények megsegítésére, és nem az egyenlő mértékű védelemre összpontosít), reziduális szórás a statisztikában (standard hiba).

részletesen »

Royalty

Szerzői jogdíj.

részletesen »

Rövid pozíció

„Short pozíció”, amelyben az árfolyamcsökkenésre történik spekuláció, és a későbbi időpontban az olcsóbb vásárlással jut jövedelemhez az illető. Ezzel szemben a hosszú pozíció („long pozíció”) az árfolyamok növekedésére történő spekulálást jelenti.

részletesen »

RTGS (real time gross settlement system

Valós idejű bruttó elszámolási rendszer. Abban különbözik a bruttó elszámolási rendszertől, hogy míg ott a kiegyenlítés időben elválhat az elszámolástól, addig itt a két folyamat időben elválaszthatatlan.

részletesen »