bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Proporcionális

Arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.

részletesen »

Prudenciális

Okos, körültekintő; pénzintézetek esetében a bankári alapelveket és az ügyfelek érdekeit képviselő magatartás.

részletesen »

Prudens

A külső jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő működés.

részletesen »

Reálgazdaság

A pénzügyi szférától szokás megkülönböztetni, bár a köztük lévő kapcsolat jellege az elmúlt évszázadban jelentősen módosult: míg korábban a reálszféra határozta meg a pénzügyi szféra viszonyait, addig mára dominánsabb a pénzügyi szféra, amely korábban csak a termelési folyamatok finanszírozási igényeit elégítette ki. Definíciószerűen a gazdaság azon területei tartoznak ide, amelyek hosszú távon az árak alakulásától nem függenek (például termelés mennyisége).

részletesen »

Reáljövedelem

A termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet a háztartások az adott időszaki jövedelmükből adott árszínvonal mellett vásárolnak.

részletesen »

Recesszió

A gazdasági konjunktúra visszaesése, hanyatlása.

részletesen »

Refinanszírozó pénzintézet

Az a pénzintézet (pl. fejlesztési bank stb.), amely a forrást biztosítja a Bank számára valamely hitel nyújtásához. Refinanszírozott hitel esetén tehát a Bank nem saját forrását helyezi ki, hanem valamely más pénzügyi intézménytől kapott forrást továbbít.

részletesen »

Rendelkezésre tartási időszak

Azon időszak, mely folyamán a hitelkeret az Ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható.

részletesen »

Rendelkezésre tartási jutalék

Az Ügyfél a hitelkeret Bank által rendelkezésre tartott, de az Ügyfél által igénybe nem vett része után a hitelszerződés alapján rendelkezésre tartási jutalékot köteles fizetni a Bank részére a hitelszerződésben meghatározott rendelkezésre tartási időszakra vonatkozóan.

részletesen »

Rendszeres átutalás

Forintszámla terhére adott átutalási rendelkezés, amely meghatározott időközönként azonos összeggel ismétlődő átutalások indításáról rendelkezik.

részletesen »