bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

pénzforgalmi és lakossági bankszámla (bank account)

A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek kötelesek pénzforgalmi bankszámlát nyitni. Egyéb személyek és szervezetek is nyithatnak pénzforgalmi bankszámlát, ha azonban a számlát nem kifejezetten pénzforgalmi bankszámla megjelöléssel nyitották meg, az lakossági bankszámlának tekintendő. A megkülönböztetés legfőbb jogi jelentősége az, hogy előbbiek terhére be lehet nyújtani azonnali beszedési megbízást, amely elsősorban az állammal szembeni követelések jogszabályon alapuló illetve egyéb, jogerős bírósági ítéleten vagy közigazgatási határozatokon alapuló követelések közvetlen érvényesítését szolgálja, lakossági bankszámla esetében - amellyel szembeni követelés kizárólag bírósági végrehajtás útján érvényesíthető - azonban ez kizárt.

részletesen »

Pénzhelyettesítő eszköz

A csekk - ideértve a kitöltetlen csekket is -, a hitelkártya, a csekk-kártya, a bankkártya, a kereskedelmi kártya, a váltó, az utalvány, továbbá a takarékbetétkönyv vagy az ilyen betétről kiállított más okirat, és elnevezésétől függetlenül minden más, az előzőekkel azonos rendeltetésű okmány.

részletesen »

Pénzmosás (money laundering)

A kifejezés minden olyan eljárást magában foglal, amely arra irányul, hogy lehetetlenné tegye az illegálisan szerzett pénz eredetének azonosíthatóságát és azt legális forrásból származónak tüntesse fel.

részletesen »

Pénztári készpénz befizetés

Az Ügyfél készpénzt (érme vagy bankjegy) fizet be valamely bankfióknál, ahol a fióki ügyintéző ezt elektronikusan rögzíti és megnöveli az adott összeggel az Ügyfél számlaegyenlegét.

részletesen »

Pénztári készpénz kifizetés

Az Ügyfél a fióki ügyintézőnél a Banknál vezetett számlájáról készpénzben kér kifizetést, s ezzel csökken az Ügyfél számlaegyenlege.

részletesen »

Pénzutalvány

Az ügyfél megbízhatja a számlavezető bankját, hogy meghatározott összeget postautalványon fizessen ki a megnevezett címzettnek.

részletesen »

Pénzügyi közvetítők

A pénzügyi szektor szereplői ? azaz a megtakarítók és a hitelfelvevők - közötti közvetítést végző pénzügyi intézmények (bankok, biztosítók, befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, stb.) elnevezése.

részletesen »

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)

Magyarországon az összes pénzügyi intézmény (bankok, biztosítók, befektetési alapok, nyugdíj- és lakás-takarékpénztárak, stb.) és az értékpapírpiacok felügyeletét ellátó szerv.

részletesen »

Piacgazdaság

Olyan gazdaság, amelyet alapvetően a piaci viszonyok irányítanak, az állam nem avatkozik bele a gazdaság működésébe, csupán annak működési keretfeltételeit biztosítja.

részletesen »

piaci kamatláb

A felek által kiválasztott megfelelő, ismert és elfogadott bankközi kamatláb, mint amilyen például – de nem kizárólag – a BUBOR, EURIBOR, LIBOR, EONIA; és amely megfelelő adatforráson (adatszolgáltató által) kerül publikálásra, mint amilyen például – de nem kizárólag – a REUTERS vagy a BLOOMBERG.

részletesen »