bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Nostro

A pénzintézetek által, a saját tulajdonukat képező értékpapírokról vezetett számla.

részletesen »

Nyílt befektetési alap

Olyan befektetési alap, amely bármikor visszaváltható befektetési jegyeket bocsát ki.

részletesen »

Nyitott devizapozíció

A hitelt folyósító bankok deviza-árfolyamváltozásából fakadó kockázata.

részletesen »

Obligó

Kötelezettségvállalás a teljesítésre.

részletesen »

Offshore

Külföldi, területen kívüliséget élvező.

részletesen »

Okmányos inkasszó

Külkereskedelemben használt fogalom, amikor az exportőr megbízza saját bankját, hogy maga vagy valamely levelező bankja segítségével követelését hajtsa be.

részletesen »

Oligarchia

A vagyonnal és hatalommal rendelkezők együttes elnevezése egy adott történelmi időszakban.

részletesen »

Opció

Határidős ügylet, amelyik alapesetben feljogosítja tulajdonosát, hogy - attól függően, hogy vételi vagy eladási opcióról beszélünk - meghatározott árfolyamon megvegyen/eladjon egy értékpapirt. A jogosult mindennek fejében opciós díjat fizet a tranzakció kotelezettjének, aki viszont ennek fejében köteles teljesíteni, amennyiben az opció tulajdonosa él vételi/eladási jogával (a vételi opciót call opciónak, az eladásit put opciónak is hívjuk). Míg az európai típusú opciókat csak egy meghatározott napon lehet érvényesíteni (lehívni), az amerikai típusúak adott időintervallumon belül bármikor lehívhatók.

részletesen »

Opció lehívása

A jövőbeli időpontra szóló vételi vagy eladási jog tulajdonosa dönt arról, hogy a korábban kifizetett díj ellenére kíván-e adott áron venni vagy eladni. Vételi joggal akkor indokolt élni, ha a piaci árfolyam a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest magasabb. Ezzel szemben az eladási joggal akkor célszerű élni, ha a jövőbeli időpontban a piaci árfolyam alacsonyabb, mint a szerződésben megállapodott árfolyam.

részletesen »

Osztalék

Ha valaki valamely társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből tulajdoni hányadának arányában részesedjék. Ez a részesedés az osztalék, amelyet az adott tulajdoni hányad névértékéhez viszonyítva állapítanak meg. Ha például valamely társaság közgyűlése részvényenként 5%-os osztalék kifizetéséről dönt, s az adott részvény árfolyama 5000 Ft, de a részvény névértéke 1000 Ft, akkor az osztalék ebben az esetben az 1000 Ft 5%-a.

részletesen »