bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Lejáratig számított hozam (yield to maturity)

Belső megtérülési rátának is nevezik, s kötvények hozamának meghatározására szolgál. Kiszámításához a kötvény árfolyamára, éves fizetéseire és lejáratára van szükség. Ezen adatok birtokában kötvénytáblázatokból olvasható ki a hozam.A lejáratig számított hozam segítségével tehát megtudhatjuk, hogy ha ma vásárolunk egy tízéves lejáratú 11% névleges kamatozású kötvényt 95%-os árfolyamon, akkor a kötvény lejártakor (tehát 10 év múlva) mennyi pénzünk lesz ebből a befektetésből.

részletesen »

Lekötött betét

Meghatározott időszakra elhelyezett betét, melyhez nem lehet hozzáférni csak büntető jelleggel (alacsonyabb kamat).

részletesen »

Leszámítolás

A bank a más nevére szóló fizetési ígéretet a lejárat előtt megvásárolja, így lejáratkor neki teljesítik a fizetést. A bank haszna alapvetően a leszámítoláskor fizetett ár és a váltóért később kapott összeg különbözete, amely azonban kockázatos a váltóadós esetleges nemfizetése miatt.

részletesen »

Levelező bank (correspondent bank)

Egy másik bank részére, annak megbízása alapján pénzforgalmi bankszámlát vezet. A megbízó által kezdeményezett fizetési megbízásokat az elszámolási rendszerekbe továbbítja, illetve az onnan érkezőket részére jóváírja.

részletesen »

LIBOR

Londoni bankközi piac adott devizában irányadó hitelkamatlába. Beszélhetünk font-LIBOR-ról, dollár-LIBOR-ról stb.

részletesen »

likvidációs érték

Az az érték, amelyhez a Bank akkor jut, ha az Ügyféllel szembeni követelését végrehajtási vagy felszámolási eljárás keretében kell érvényesítenie a jogszabályban előírt értékesítési költségek figyelembe vételével. Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás, likvidáció során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit is figyelembe véve mi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

részletesen »

Likviditás

Egy bank (illetve bármely szervezet, társaság) fizetőképessége, vagyis az a képessége, hogy bármely pillanatban vissza tudja fizetni az ügyfelei pénzét, illetve fizetni tud ügyfelei szolgáltatásáért. Különösen bankok esetében hangsúlyos, fontos fogalom. A bármikori fizetőképességet nagyon körültekintő - likviditási terven alapuló -likviditásmenedzseléssel tudja elérni a bank.

részletesen »

Likviditás- menedzsment

Egy bank likviditásának minél kisebb költséggel és minél biztonságosabb módon történő fenntartására irányuló tevékenységek gyűjtőneve, amely tevékenységeket külső és belső előírások szabják meg. Külső tényező a jegybanki kötelező tartalék mint likviditási puffer; belső tényező a banki szabályzatok által előírt likviditási mutatók, portfóliótartás, nagy betétek készpénzfedezetének tartása.

részletesen »

Likviditási terv

A likvidást biztosító likviditásmenedzsment lépéseinek, intézkedéseinek megtervezése, vagyis a befolyó és kifizetendő pénzek közötti összhang tervezése. Bankok esetében ez főképpen a források (betétek) és az eszközök (elsősorban hitelek) lejárati összhangjának megtervezését jelenti. Ha például egy bankhoz csak egy hónapra helyeznének el betéteket az ügyfelek, s azokat a bank pl. 5 éves hitelek formájában helyezné ki, majd tegyük föl, hogy egy adott pillanattól nem helyeznének el több betétet az ügyfelek, akkor a nála egy hónap után a pénzükért jelentkező betéteseket nem tudná kifizetni, hiszen azok pénze 5 éves lejáratú hitelekben nyugodna. Ezért kell megteremteni az összhangot a betétek és a hitelek lejárata között. Természetesen ha a bank csak egy hónapra helyezné ki a betétesei pénzét, akkor is fennállna annak veszélye, hogy az adós nem fizetné vissza a hitelt időben. A banknak ezt a kockázatot is kezelnie kell, s a likviditási tervnek ilyen eshetőségekre is ki kell terjednie.

részletesen »

Likviditási kockázat (liquidity risk)

Annak kockázata, hogy valamely teljesítésre kötelezett fél nem esedékességkor, hanem egy későbbi időpontban tesz teljes összegben eleget fizetési kötelezettségének.

részletesen »