bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Amerikai opció

Olyan határidős vételi vagy eladási jog, amelyet a tulajdonos már a lejárat előtt is lehívhat. Ezzel szemben az Európai opciót csak a lejáratkor lehet lehívni.

részletesen »

Annuitás

Az annuitás legegyszerűbben megfogalmazva nem más, mint meghatározott időponttól kezdődően, adott számú éven keresztül esedékes állandó tagú járadék. Annuitásnak tekinthetjük például az egyenlő részletekben törlesztendő jelzáloghitelt.

részletesen »

Anyavállalat

A számviteli törvény definiálja. Azt a vállalkozást nevezzük anyavállalatnak, amely egy másik vállalkozónál (leányvállalat) közvetlenül vagy egy másik leányvállalaton keresztül közvetetten meghatározó befolyást gyakorol. Ez történhet a szavazatok többségével való részesedés által részvénytársaság esetén, a vezető tisztségviselők és felügyelő bizottság tagjainak megválasztásán vagy a tulajdonosokkal kötött szerződés alapján az irányítás, ellenőrzés gyakorlása által.

részletesen »

Apport

Társas vállalkozásokhoz történő pénzbeni és vagyoni (tárgyi) értékkel való hozzájárulás.

részletesen »

Ár-bér spirál

A munkavállalói érdekképviseleti szervek által kikényszerített bérnövekedés a munkakereslet csökkenésén keresztül csökkenti a kibocsátást. Ez az adott termék piacán többlet keresletet indukál, ami ismételt árszínvonal emelkedéshez vezet. A béremelésnek ekkor valójában nincs üzemgazdasági alapja.

részletesen »

Árbevétel

Az értékesített termékek, szolgáltatások árának és mennyiségének szorzatösszege.

részletesen »

Arbitrázs

Az időben és térben meglévő ár-, árfolyam- és kamatkülönbözeket kihasználó piaci szereplők (az arbitrazsőrök) által végrehajtott ügylet. Az arbitrazsőrök a vételt és az eladást igyekeznek azonos időben lebonyolítani, tehát nem vállalnak az idő múlásából eredő kockázatnak kitett nyitott pozíciót.

részletesen »

Árfolyam

A külföldi fizetőeszközök(deviza, valuta) és az értékpapírok ára. A devizaárfolyam valamely meghatározott devizának egy más ország pénznemében kifejezett ára (pl. 1 euró = 265 forint.)A devizaárfolyam elvileg azonos tartalmú a valutaárfolyammal, de annál általában magasabb (a valutaárfolyam a készpénz nehézkesebb felhasználása, a hamísításokkal járó kockázat és a szállítási idő alatt adódó kamatveszteség miatt alacsonyabb).

részletesen »

Árfolyamindex

Az árfolyam változását megmutató jelzőszám.

részletesen »

Árfolyamlebegtetés

Adott valuta árfolyamának a piaci kereslet-kínálat által történő meghatározása. A központi bank ekkor nem él intervenciós eszközökkel.

részletesen »