bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Kockázati felár

A tényleges hitelkamatlábnak a kockázatmentes befektetés hozama (államkötvény) fölötti része, amely az adott ügyfélkör finanszírozásának kockázatát mutatja meg.

részletesen »

Kockázati tőkebefektetés

Perspektivikus, de múltnélkülisége vagy más okból kockázatos cégbe történő befektetés, ahol a befektető résztulajdonos lesz.

részletesen »

Kollaudál

Egyezteti, ellenőrzi, felülvizsgálja a benyújtott számlákat.

részletesen »

Kollektív szerződés

Polgárjogi kategória, amely lehetővé teszi, hogy a munkáltató valamennyi munkavállalójával azonos tartalmú munkaszerződést kössön. Nagy vállalatoknál van ennek jelentősége, mert leegyszerűsíti a munkaszerződés megkötését, amely egyébként a munkáltató és munkavállaló közös, egyedi megegyezésén alapulna.

részletesen »

Kompenzáció

Támogatás, juttatás, kedvezmény, kiegészítés. A kormányzati politika jellemzője, amely gyakran adott termék, szolgáltatás fogyasztásához kapcsolódik. Nem csak a kedvezményezettnek, hanem a termék, szolgáltatás előállítójának is hasznos a stabil kereslet miatt. Főbb típusai: ár-, bér-, jövedelemkompenzáció.

részletesen »

Kompozit biztosító

Olyan biztosító, amely mind az élet ág, mind a nem-élet ág művelésére jogosult. A biztosítási törvény 1996. január 1-jei hatálybalépése után hazánkban kompozit biztosító nem alapítható. A hatálybalépés előtt már kompozit engedéllyel rendelkező biztosítók azonban mindkét ágat tovább művelhetik.

részletesen »

Konjunktúra

A gazdasági ciklus növekedési szakasza, amelyet a gazdasági teljesítmény (GDP) növekedése fémjelez.

részletesen »

Konszignációs raktár

Valamely piac közvetlen, folyamatos kiszolgálása érdekében bizományosi szerződés alapján létesített raktár. A raktárkészlet egészen az értékesítésig a megbízó tulajdonában van.

részletesen »

Konszolidáció

Anya-leányvállalati kapcsolat esetén az egymással szembeni követelések-kötelezettségek hatásainak kiszűrése a könyvelésben. A gazdaságpolitikában általánosabb a jelentése: áttekinthetővé, hatékonnyá tétel, rendezés.

részletesen »

Kontírozás

A gazdasági eseményeknek főkönyvi számlákra történő könyvelése.

részletesen »