bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Hitelexpanzió

Adott időszakban adott ügyfélkör részére folyósított hitel előző időszakhoz képesti emelkedése.

részletesen »

Hitelezés

Pénz kölcsönzése.

részletesen »

hitelfelvevő

A Bankkal a hitelszerződést aláíró fél, aki részére a hitel folyósítása történik.

részletesen »

Hitelintézet

A hitelintézetekkel kapcsolatban a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, 1996. évi CXII. törvény az irányadó. E szerint hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely betétet gyűjt, és egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez. Kizárólag hitelintézet jogosult betét gyűjtésére, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, illetve készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására. A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illetőleg hitelszövetkezet) lehet.

részletesen »

Hitelkártya (credit card)

Fizetési kártya, amely lehetővé teszi, hogy birtokosa a számára valamely pénzügyi intézmény által megítélt hitelkeret terhére készpénzt vegyen fel, vagy áruk, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítse. A kártya mögött önálló hitelszámla áll.

részletesen »

Hitelképesség

A finanszírozó intézménynek (például bank, lízingtársaság) az ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzete, kockázata alapján hozott döntése, amely a hitelfelvételt - megfelelő feltételekkel - lehetővé teszi.

részletesen »

Hitelkockázat

Egy banknak az általa hitelezett vállalat vagy egyén bizonytalan jövőbeli fizetőképességéből eredő kockázata, amely legrosszabb esetben a hitel és a kamatok összegének teljes elvesztését jelenti.

részletesen »

Hitelminősítés

A hitelfelvevő egy adott típusú hitelének kockázatát jellemző mutató, amelyet a hitelminősítő intézet ad. A hitelminősítés kialakítása gondos elemzésen alapul, és a hitelfelvevő nemfizetési kockázatát fejezi ki. A hitelminősítés alapján a hitelnyújtó dönthet a hitel odaítéléséről, illetve annak árazásáról.

részletesen »

Hitelminősítő

Hitelminősítéssel professzionálisan foglalkozó cég, amely rendszeresen publikálja az általa elemzett hitelfelvevők kockázatát tükröző mutatókat. A legnagyobb nemzetközi hitelminősítők a Moodys és a Standard and Poors.

részletesen »

hitelszerződés

A Bank hitelszerződés alapján meghatározott devizában, meghatározott időre kamat, díj, jutalék ellenében bizonyos összeget (hitelkeretet) tart az Ügyfél rendelkezésére. A hitelkeret összegéig az Ügyfél külön hitelvizsgálat nélkül igényelheti a teljes hitelösszeget, vagy abból egy részt a rendelkezésre tartási időn belül. Egy hitelszerződés lehet „committed” vagy „uncommitted”.

részletesen »