bankihitel.hu logó Lakáscél
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Elkülönített állami pénzalapok

Az államháztartás egyik alrendszerét alkotják, működésükről külön törvények rendelkeznek. Jelenleg a következő alapok tartoznak ide (idővel változhatnak): Munkaerőpiaci Alap, Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. Bevételeiket a vállalati szférától érkező befizetések, illetve a központi költségvetéstől átvett pénzeszközök adják.

részletesen »

Előzetesen felszámított áfa

Vállalkozás szemszögéből nézve az újratermelési folyamat során megvásárolt termékek/szolgáltatások árának áfa tartalma. Ezzel szemben a fizetendő áfa a továbbértékesített termékek árának áfa tartalma. Adott vállalat esetén a tényleges áfafizetési kötelezettség a fizetendő és az előzetesen felszámított áfa különbözete, amely végső soron a hozzáadott érték áfá-ja.

részletesen »

Elszámolás (clearing)

A fizetési megbízások fogadásának, a teljesíthetőség formai és tartalmi kritériumai ellenőrzésének, a címzett bank részére történő továbbításának, és bizonyos esetekben a bankok közötti kiegyenlítéshez szükséges adatok előállításának folyamata.

részletesen »

Elszámolóház

Olyan gazdasági társaság, amely a tőzsdei és tőzsdén kívül kötött pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolását végzi, illetve ezek nyilvántartását vezeti.

részletesen »

EPS (European Payment System)

Európai Fizetési Rendszer, amelynek keretében történik az európai országok közötti multilaterális elszámolások lebonyolítása.

részletesen »

ERM (exchange rate mechanism)

Az Európai Unió tagországainak az euró bevezetését megelőzően 2 évig részt kell vennie egy árfolyammechanizmus-programban, amely során saját valutájuk árfolyamát egy +/- 15%-os árfolyamingadozási sávon belül tartják az euróval szemben.

részletesen »

értéknap

Az a banki munkanap, amelyen egy adott treasury ügylet alapján a felek egymásnak teljesíteni kötelesek. jóváírásoknál: az a nap (munkanapként számolva), melytől számítva a Bank kamatot fizet az Ügyfél nála vezetett folyószámláján jóváírt összegre. terheléseknél: az a nap (munkanapként számolva), melytől kezdve a Bank nem fizet kamatot az Ügyfél nála vezetett folyószámlájára terhelt összegre. spot értéknap: az ügyletkötéstől számított második munkanap. határidős értéknap: a spot értéknapnál időben távolabbi értéknap. tom/next értéknap: az üzletkötést követő első banki munkanap. overnight értéknap: az üzletkötés napja.

részletesen »

értékpapír-elszámolási rendszer (securities settlement system)

Értékpapírok tulajdonjogának átruházását lehetővé tevő rendszer, amely elszámolást és kiegyenlítési szolgáltatást egyaránt nyújt.

részletesen »

Értékpapírszámla

A dematerializált (fizikaileg ki nem nyomtatott) értékpapírok nyilvántartásának módja, amely az erre vonatkozó szerződéssel jön létre. Az értékpapír csak az adott számlán létezik.

részletesen »

eseti átutalás

Számlák közötti pénzmozgás, amelynél az ügyfél számlájáról más ügyfél bankon belüli számlájára vagy bankon kívülre történik a pénz utalása.

részletesen »