bankihitel.hu logó Lakáscél
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

 

Egyenleg lekérdezés

A számlán lévő összeg lekérdezése.

részletesen »

Egyesített összevont értékpapír számla

A KELER Rt. által vezetett nyilvántartás az ügyfél rendelkezése alatt álló összes dematerializált értékpapírról, és a gyűjtőelven tárolt nyomdai úton előállított értékpapírokról.

részletesen »

EHM (egységesített értékpapír-hozam mutató)

Fix kamatozású kötvények hátralévő futamidejére jutó kamat százalékos formában kifejezve.

részletesen »

Eladósodottsági mutató

Az eladósodottsági mutató általában azt jelzi, hogy valamely személy vagy szervezet mekkora adóssággal (hitellel) rendelkezik a jövedelméhez képest. Az állam esetében a jövedelem a GDP, így az állam által felvett hiteleket volumenét ehhez viszonyítják. Ha tehát azt mondjuk, hogy a magyar állam eladósodottsága 60%, akkor ez azt jelenti, hogy az állam által felvett hitelek (külföldről és belföldről származók együtt) az adott évi GDP 60%-ára rúgnak (az állam eladósodottságát általában éves szinten értik).

részletesen »

elektronikus átutalás VIBER-en keresztül

VIBER rendszeren keresztül küldött fizetési megbízás arra, hogy a fogadó bank egy adott összeget írjon jóvá a kedvezményezett számláján.

részletesen »

Elektronikus pénz (electronic money)

Számítógép memóriájában, illetve intelligens kártyán elektronikus módon tárolt érték. A tárolt érték a kibocsátóval szembeni követelést testesíti meg, amit a kibocsátó közreműködése nélkül át lehet ruházni.

részletesen »

Elektronikus pénztárca (electronic purse)

Újratölthető, többfunkciós, előre fizetett, elektronikus pénzt tároló kártya, amelyet kis értékű kereskedelmi vagy egyéb fizetésekre használnak

részletesen »

Életjáradék

A biztosított részére élete végéig rendszeresen (havonta) fizetett összeg, amelynek mértéke a befizetési időszak hosszán és a befizetett összegek nagyságán múlik.

részletesen »

Életszínvonal

Az életkörülményeket bemutató fogalom, nehezen mérhető, hiszen beletartoznak a személyes jövedelmen kívül az állam által nyújtott természetbeni és közszolgáltatások is, amelyek minőségében meglévő különbségeket nem lehet számszerűsíteni. Az Európai Unióban az egy főre jutó GDP alapján számítják az egyes régiók közötti fejlettség-különbséget, amely végső soron az életszínvonal-eltérést is jelképezi.

részletesen »

Elfogadványhitel

Idegen szóval „akcepthitel”-nek nevezzük, ha egy hitelintézet meghatározott hitelkeretet bocsát ügyfele rendelkezésére, amelynek terhére az ügyfél a hitelintézet nevére szóló (idegen) váltót állíthat ki.

részletesen »