Banki Hitel Blog

pénzügyek, hitelek közérthetően

Banki ügyfélminősítés

június8

A bankok hiteligénylő partnereiket azok hitelképességét jelző osztályok valamelyikébe szokták besorolni.

A folyamatot korábban adósminősítésnek nevezték. Az osztályozást minden bank saját ügyfél- és partnerminősítési szabályzatára alapozva végzi el.

A vállalkozások körébe tartozó hiteligénylőket öt, vagy annál több adósosztály valamelyikébe sorolják

  • részben gazdálkodási adataikból (néha terveikből) számított mutatók, mérhető ismérvek,
  • részben pedig egyéb nem számszerűsíthető kritériumok (ún. “szubjektív szempontok”) alapján.

Az adósminősítés kötelező minden hiteligénylőre (valamint azokra, akikkel szemben a hitelintézet kockázatot
vállal) még a hitelnyújtás, illetve a kockázatvállalás megtörténte előtt. A minősítést legalább évente egyszer
felül kell vizsgálni.

A minősítés során a banknak meg kell vizsgálnia reménybeli ügyfele gazdálkodásának számszerűsíthető ismérveit, ezen belül

  • tőkeellátottságát,
  • likviditását,
  • jövedelmezőségét és
  • adósságszolgálat-viselő képességét

kifejező mutatókat, továbbá minden más olyan mutatót, melyek alakulását a besoroláshoz szükségesnek tartja, pl. eszközök forgási sebessége, cash flow szerkezet, nettó forgótőke-ellátottság, eladósodottság mértéke.

Téma: Bankok

Nem fog megjelenni.

Website example

Hozzászólás: